خانه پدری

باسمه تعالی شانه

و بذکر ولیه صاحب الزمان علیه السلام

 

چشم من منتظر به راهت ماند

لحظه ها بی تو می شود سپری

 

من بمیرم برای غربت تو

که چنین بی سپاه و در به دری

 

لشکرت آمده نگاهی کن

ما همه منتظر تو منتظری

 

همه ی آرزویمان اینست

که به ما هم بیفکنی نظری

 

سامرا آمدم به شوق شما

حرم توست خانه ی پدری


منبع این نوشته : منبع